BKK 2023 : Bantuan Kanak-Kanak RM1,000 Setiap Bulan

BKK 2023

Seperti tahun-tahun sebelum ini, kerajaan sedia ada pastinya akan memberikan bantuan khas untuk kanak-kanak melalui program Bantuan Kanak-Kanak (BKK).

Bantuan ini khas untuk membela nasib kanak-kanak di Malaysia yang tidak berdaya.

Berikut adalah butiran lanjut mengenai Bantuan Kanak-Kanak (BKK).

Apakah itu BKK?

 • Bantuan Kanak-Kanak (BKK) bertujuan untuk membantu keluarga/penjaga kanak-kanak/kanak-kanak atau membantu kanak-kanak/kanak-kanak yang kehilangan/kehilangan penjaga.
 • Ini supaya mereka dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan tumbesaran dan perkembangan mereka sebagai anak.

Jumlah Bayaran BKK 2023

Sekiranya kanak-kanak tersebut layak, mereka akan menerima bantuan pada kadar berikut :

Kadar Bayaran Nafkah Anak (BKK)

1. RM200 sebulan seorang untuk kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah;
2. RM150 sebulan seorang untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 18 tahun; dan
3. Kadar bantuan maksimum RM1000 sebulan setiap keluarga

Baca Juga:

Siapakah Yang Layak Memohon BKK 2023

 • Warganegara yang menetap di Malaysia;
 • Keluarga/penjaga yang menjaga anak
 • Pendapatan isi rumah tidak melebihi:
 • Purata pendapatan garis kemiskinan (PGK) isi rumah semasa;
 • PGK purata miskin semasa per kapita
 • Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan mereka yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika mereka bersekolah sehingga tamat sekolah menengah atas; ATAU
 • Mana-mana kes yang perlu, wajar dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

Cara Permohonan BKK 2023

 • Setiap pemohon hendaklah mengisi Borang Permohonan Bantuan (JKM 18)
 • Bagi memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti:
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama
 • Salinan sijil kelahiran anak / ahli keluarga yang tinggal bersama
 • Salinan penyata gaji (jika ada), dan dokumen lain yang berkaitan.
 • Pengendalian permohonan bantuan kewangan dilakukan di peringkat Daerah / Jajahan / Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian di seluruh negara.
 • Setiap permohonan yang didaftarkan akan disiasat untuk penilaian (diuji cara) bagi mengesahkan kelayakan pemohon untuk mendapatkan bantuan.
 • Perkara ini adalah mengikut prinsip penyampaian bantuan berdasarkan kelayakan dan bukannya hak.

Borang Permohonan Yang Berkaitan